Mijn afspraken

Zelf afspraken maken, veranderen en nakijken

Bij ons kun je zelf je afspraken nakijken in Mijn Ortho-omgeving. Is er iets tussen gekomen waardoor je niet kan? Geef dit zo snel mogelijk door. Afspraken die je minimaal 24 uur van tevoren wijzigt of afzegt brengen we niet in rekening.

yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/plesk/php/5.6/lib/php/modules/imagick.so' - /opt/plesk/php/5.6/lib/php/modules/imagick.so: cannot open shared object file: No such file or directory