Klachten

Klachten

Als jij of je ouders ergens niet tevreden over zijn, laat het ons dan weten! Wij willen niets liever dan blije en tevreden patiënten en daar doen we binnen onze mogelijkheden alles aan.
Komen we er desondanks samen niet uit, dan kun je terecht bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Via dit formulier kun je een klacht indienen.